Chính sách bảo mật thông tin

Chính sách bảo mật thông tin

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT THÔNG TIN KHÁCH HÀNG CỦA CÂU LẠC BỘ NHÂN SỰ VIỆT NAM (VNHR)

I. Chính sách bảo mật thông tin

Chính sách bảo mật này công bố cách thức mà Câu lạc bộ Nhân sự Việt Nam (Sau đây gọi tắt là “VNHR” hoặc “Chúng tôi”) thu thập, lưu trữ và xử lý thông tin hoặc dữ liệu cá nhân (“Thông tin cá nhân”) của các Khách hàng của mình thông qua wesite www.vnhr.vn.

Chúng tôi cam kết sẽ nỗ lực hết sức trong việc bảo mật Thông tin cá nhân của Khách hàng bằng các biện pháp thích hợp để các thông tin mà Khách hàng cung cấp cho chúng tôi trong quá trình sử dụng website này được bảo mật và bảo vệ khỏi sự truy cập trái phép. Tuy nhiên, trong trường hợp sự truy cập trái phép nằm ngoài khả năng kiểm soát của chúng tôi, VNHR sẽ không chịu trách nhiệm dưới bất kỳ hình thức nào đối với bất kỳ khiếu nại, tranh chấp hoặc thiệt hại nào phát sinh từ hoặc liên quan đến truy cập trái phép đó. Khách hàng nên và được phép khuyến nghị để nắm rõ những quyền lợi của mình khi sử dụng các dịch vụ của VNHR được cung cấp trên website này. VNHR đưa ra các cam kết dưới đây phù hợp với các quy định của pháp luật Việt Nam, trong đó bao gồm các cách thức mà chúng tôi sử dụng để bảo mật thông tin của Khách hàng. 

II. Mục đích thu thập Thông tin cá nhân

VNHR thu thập Thông tin cá nhân của Khách hàng cho một hoặc một số mục đích như sau:

 1. Thực hiện và quản lý việc tạo và gia hạn tài khoản cho Khách;
 2. Thực hiện và quản lý việc đặt chỗ và xuất vé cho Khách;
 3. Thực hiện và quản lý việc sử dụng dịch vụ vận chuyển bưu phẩm;
 4. Thực hiện và quản lý hoạt động tiếp thị, cung cấp thông tin ưu đãi tới Khách hàng;
 5. Cung cấp giải pháp nâng cấp hoặc thay đổi dịch vụ nhằm phục vụ nhu cầu Khách hàng;
 6. Quản lý, phân tích, đánh giá số liệu để xây dựng chính sách bán hàng và chính sách phục vụ Khách hàng phù hợp;
 7. Tiếp nhận thông tin, góp ý, đề xuất, khiếu nại của Khách hàng nhằm cải thiện chất lượng dịch vụ của VNHR;
 8. Liên hệ với Khách hàng để giải quyết các yêu cầu của Khách hàng;
 9. Đảm bảo an ninh và nâng cao tính an toàn đối với các giao dịch thanh toán trực tuyến.

III. Loại thông tin thu thập

Những loại Thông tin cá nhân mà VNHR thu thập từ Khách hàng của mình bao gồm:

 1. Thông tin cá nhân như giới tính, họ và tên, ngày tháng năm sinh, quá trình làm việc, quá trình học tập;
 2. Thông tin liên lạc như số điện thoại di động, địa chỉ email, địa chỉ nhận bưu phẩm;
 3. Thông tin về doanh nghiệp của Khách hàng như tên doanh nghiệp, địa chỉ doanh nghiệp, chức danh, mã số thuế;
 4. Các Thông tin cá nhân trên được yêu cầu như nhau đối với tất cả khách hàng khi sử dụng dịch vụ của VNHR, bao gồm những thông tin bắt buộc phải cung cấp hoặc tùy chọn.
 5. Khách hàng có quyền từ chối hoặc không cung cấp đầy đủ các thông tin được yêu cầu là tùy chọn. Trong trường hợp đó, VNHR sẽ không thể cung cấp cho Khách hàng những dịch vụ chính xác với nhu cầu của Khách
 6. Để VNHR có thể phục vụ tốt nhất, Khách hàng cần đảm bảo tính chính xác và đầy đủ của các thông tin cung cấp cho chúng tôi. Nếu có bất kỳ sự thay đổi nào về Thông tin cá nhân Khách hàng, xin vui lòng tự cập nhật bằng cách đăng nhập vào tài khoản hoặc thông báo cho chúng tôi thông qua các hình thức được công bố trên website.

IV. Phương pháp thu thập thông tin

VNHR thu thập các Thông tin cá nhân của Khách hàng nêu tại Mục 2 nêu trên qua website www.vnhr.vn thông qua việc tạo tài khoản và dịch vụ đặt vé trực tuyến

V. Việc công bố thông tin thu thập

VNHR cam kết bảo mật Thông tin cá nhân mà VNHR thu thập từ Khách hàng, và không cung cấp cho bên thứ ba bất kỳ. Trừ trường hợp có yêu cầu từ cơ quan chức năng, cơ quan của Chính phủ vì các mục đích an toàn an ninh quốc gia và các mục đích theo luật định khác trong phạm vi được yêu cầu hoặc theo luật định.

VI. Quyền của Khách hàng đối với các Thông tin cá nhân được thu thập

Bất kỳ Khách hàng nào tự nguyện cung cấp Thông tin cá nhân cho VNHR đều có các quyền như sau:

 1. Yêu cầu xem lại các thông tin được thu thập;
 2. Yêu cầu sao chép lại các thông tin được thu thập;
 3. Yêu cầu chỉnh sửa, bổ sung thông tin được thu thập (trực tiếp thông qua hệ thống hỗ trợ khách hàng của chúng tôi);
 4. Khách hàng có thể thực hiện các quyền trên bằng cách liên hệ với chúng tôi qua email hoặc địa chỉ liên lạc được công bố trên website của VNHR;
 5. Trường hợp Khách hàng cung cấp cho VNHR các Thông tin cá nhân không chính xác hoặc không đầy đủ để xác nhận được danh tính Khách hàng, chúng tôi không thể bảo vệ được quyền bảo mật của Khách hàng theo quy định trên.

VII. Việc sử dụng Cookies trên website của VNHR Cookies chỉ được VNHR sử dụng để lưu lại trạng thái về Ngôn ngữ và Hoạt động trong lần truy cập cuối cùng của Khách hàng tại máy tính truy cập nhằm mục đích nhắc lại trạng thái này cho Khách hàng khi truy cập lần sau và cải tiến website nhằm phục vụ khách hàng ngày một tốt hơn.

VIII. Việc cập nhật và ngôn ngữ của Chính sách bảo mật

VNHR sẽ chỉnh sửa Chính sách bảo mật này vào bất kỳ thời điểm nào khi cần thiết, bản Chính sách bảo mật cập nhật sẽ được công bố trên website của chúng tôi và sẽ được ghi ngày để Khách hàng nhận biết được bản mới nhất. Theo quy định pháp luật, ngôn ngữ được ưu tiên sử dụng và tham chiếu là tiếng Việt.

 

Chính sách bảo mật này được cập nhật đến ngày 01 tháng 03 năm 2020.

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 03 năm 2020

Giám đốc Điều hành

 (đã ký)

 Vũ Thị Anh Thơ